Actievoorwaarden "Win een e-bike"

 

Artikel 1 – Organisator

1.1. Het betreft een Actie van THE BIKE e-bikes gevestigd te Eindhoven (hierna te noemen THE BIKE).

1.2. De Actie betreft een klein promotioneel kansspel conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

1.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Actie ‘Win een THE BIKE e-bike’ die speelt in de periode zoals benoemd in artikel 1.4. U verklaart zich hiermee akkoord als u deelneemt aan de Actie.

1.4. De Actie start op 24 augustus en eindigt op 28 september 2016 om 23.59 uur.

 

Artikel 2 - Algemeen

2.1. Elke deelnemer kan slechts éénmalig en met één e-mailadres, deelnemen aan de wedstrijd.

2.2. Deelname aan deze THE BIKE Actie betekent dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Evenals met alle beslissingen die THE BIKE neemt om de Actie goed te laten verlopen.

2.3. Enkel rechtmatige inwoners van Nederland en België classificeren voor deelname aan de Actie.

2.4. Deelname aan de THE BIKE Actie is gratis.

2.5. Medewerkers van THE BIKE zijn uitgesloten van deelname.

 

Artikel 3 – Prijswinnaars

3.1. De winnaar van de Actie wordt met een e-mail door THE BIKE op de hoogte gebracht.

3.2. Winnaars dienen binnen 4 weken na bekendmaking hun prijs te claimen. Na 4 weken vervalt de prijs en behoudt THE BIKE deze prijs.

3.3. Prijzen zijn niet overdraagbaar, kunnen niet worden geruild en zijn niet inwisselbaar voor geld.

3.5. Over de uitslag van de Actie kan niet gecorrespondeerd worden.

 

Artikel 4 – Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

4.1. THE BIKE is niet aansprakelijk voor schade, ongevallen, kosten of lasten, wat ook de aard of reden ervan is, wat voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Actie.

 

Artikel 5 - Privacy

5.1. Door uw deelname aan deze Actie bent u akkoord met het feit dat uw persoonsgegevens gebruikt worden door THE BIKE voor commerciële doeleinden, waaronder de verzending van nieuwsbrieven naar uw e-mailadres.

 

Artikel 6 - Overige bepalingen

6.1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.